11.4.15 Eastern York vs Delone Catholic - TysPhotography